terapia

Terapia logopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Zajęcia w gabinecie trwają przeważnie 60 minut. W pracy z dziećmi stosowana jest forma zabawowa, natomiast z młodzieżą forma zadaniowa. Większość ćwiczeń wykonywana jest przed lustrem, aby dziecko mogło zaobserwować prawidłowe ruchy narządów artykulacyjnych. Niektóre ćwiczenia odbywają się na materacu w pozycji leżącej. Częstotliwość spotkań uzależniona jest od rodzaju wady, zaangażowania dziecka i rodziców, efektów terapii.

Terapia logopedyczna prowadzona jest według następujących etapów:

 1. 1) Etap wstępny i przygotowawczy
  • - wybór metod i pomocy dydaktycznych
  • - ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych
  • - ćwiczenia oddechowe
  • - ćwiczenia słuchu fonematycznego
  • - ćwiczenia słuchowe, głosowe
 2. 2) Etap wywołania głoski.
 3. 3) Etap utrwalania prawidłowej artykulacji głoski.
 4. 4) Etap automatyzacji głoski w mowie spontanicznej.


Efekty terapii zależą od systematycznej pracy dziecka, logopedy oraz rodziców. Ważnym czynnikiem mającym wpływ
na sukcesy dziecka jest to, aby ta sama osoba (rodzic, opiekun), która towarzyszy dziecku w gabinecie, ćwiczyła z nim
w domu.
Zajęcia z logopedą odbywają się w miłej, pogodnej i bezstresowej atmosferze.